Section Title

Main Content Link
न्यायालयीन बाबी
 • जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम १९७४
 • वायु (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम १९८१
 • जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) उपकार अधिनियम १९७७
  • पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, १९८६
  • किनारी नियमन प्रक्षेत्र अधिसूचना २०११
  • पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, २००६
  • घातक सूक्ष्म-जीवांची निर्मिती, वापर, आयात आणि संचय
  • घातक कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियमावली, २००८
  • घातक रसायनांचे उत्पादन, संचय आणि आयात नियमावली, १९८९
  • जैव-वैद्यकीय कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियमावली, १९९८
  • प्लास्टिक्स (निर्मिती आणि हाताळणी) नियमावली, २०११
  • महाराष्ट्र प्लास्टिक कॅरी बॅग्स (व्यवस्थापन आणि वापर) नियमावली (२००७ मध्ये सुधारित)
  • नागरी घन कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियमावली, २०००
  • ध्वनी प्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमावली, २०००
  • ओझोन नष्ट करणारे पदार्थ (नियमन आणि नियंत्रण) नियमावली, २०००
  • बॅटरीज (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियमावली, २००१
  • वाळू उपसा कार्यांद्वारा उल्लंघने
 • प्रशासकीय प्रकरणे
कायदेशीर
अन्य न्यायिक मंच