Section Title

Main Content Link

मुंबई न्यायपीठ – पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना २००६

मुंबई न्यायपीठ
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरणे
डब्ल्यू.पी. क्र. २१३१/२०११ २४/०२/२०१२ श्री भिकाजी नागनाथ वाघधरे विरुद्ध न्युक्लीयर पॉवर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. आणि इतर .
ओओसीजे, डब्ल्यू.पी. क्र. ९९२/२०१० ३१/०३/२०११ श्री दिलीप निवेतीया आणि इतर विरुद्ध वन आणि पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार
ओओसीजे, डब्ल्यू.पी. क्र. ९९२/२०१० १२/०७/२००६ सेव्ह वरळी सी फेस समिती