Section Title

Main Content Link

सार्वजनिक सुनावणी तपशील 24/11/2020

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश शेरा
1 मे. शिरूर साखर कारखाना लिमिटेड गाव: वाकोडी, ता. कळमनुरी, जि: हिंगोली, महाराष्ट्र- ४३१७०२ इथे क्लिक करा ०७ जून २०२१ इथे क्लिक करा
2 यशवंत सुगर आणि पॉवर प्रा. ली. विस्तार २५०० टीसीडी ते ८००० टीसीडी वरून सुगर क्रशिंग क्षमतेचा मर्यादित विस्तार, ४० मेगावॅट सह-उत्पादन पॉवर प्लांटची स्थापना व ११० केएलपीडी डिस्टिलरी उत्पादनासाठी ११० केएलपीडी रिक्टिफाइड स्पिरिट / ११० केएलपीडी एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल / १०५ केएलपीडी इथॅनॉल बेस्ड “सी” / “बी” वर भारी मोलासेस / उसाचा रस / सरबत/ धान्य. नागेवाडी, तलूका खानापूर, जिल्हा सांगली, महारष्ट्र इथे क्लिक करा २७ जानेवारी २०२१ इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
3 मे. कडवा सहकारी साखर कारखाना लि., (टीकेएसकेएल) ता: दिंडोरी, जि: नाशिक, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा १६ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
4 Maharashtra State Road Development Corporation(MSRDC) for Development of Multi Modal Corridor from Navghar to Chirner (near JNPT) in the State of Maharashtra इथे क्लिक करा
5 प्रकल्प प्रस्तावक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ दिघी बंदर आधारित औद्योगिक क्षेत्र तालुका माणगाव आणि रोहा, जिल्हा रायगड येथे आहे इथे क्लिक करा
6 मे. रीफेस बिल्डकॉन एलएलपी “मयुरा सहकारी गृह निर्माण संस्था प्लॉट बेअरिंग ”सी.टी.एस. क्रमांक ३०५/६, गोविंद परियाणी लेन, वलनाई गाव , मार्वे रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई -४०० ०६४ इथे क्लिक करा
7 मेसर्स चिंताहर्नी चिंतापूर्णी रियाल्टर्स एल.एल.पी. सी / ओ सरकार ग्रुप. बी/१७/१८, तळ मजला, भगनरी सहकारी गृह निर्माण संस्था, चुनाभट्टी, डेक्कन आणि कॉजवे मार्ग, मुंबई - ४०० ०२२ इथे क्लिक करा
8 अजिंक्यतारा सहकार साखर कारखाना मर्यादित शाहूनगर, शेंद्रे, तलुका आणि जिल्हा सतारा, महाराष्ट्र राज्य इथे क्लिक करा
9 मे. राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना मर्यादित राजारामनगर, गाव: साखरले, ता: वाळवा, जि: सांगली, महाराष्ट्र- ४५४१४ इथे क्लिक करा
10 जागृती शुगर आणि अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड तळेगाव (बी), अचवला गांव, ता. देवणी, जिल्हा: लातूर, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा