Section Title

Main Content Link

सार्वजनिक सुनावणी तपशील २२/०६/२०२०

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश शेरा
1 03 SAND GHATS AT NANDURBAR DISTRICT STATE – MAHARASHTRA इथे क्लिक करा ०१ सप्टेंबर २०२० इथे क्लिक करा
2 मे. ओम साईराम स्टील्स अलॉईज, १००० टीपीडी स्पॉन्ज आयर्नमधून अस्तित्त्वात असलेल्या उत्पादनाचा विस्तार, १००० टीपीडी बोल्ट्स ५० मेगावॅटच्या कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांटसह प्लॉट क्रमांक एफ - १,२,३,८,९,१०, ऍडिशनल एमआयडीसी फेज - II आणि अडग्यासेन्ट गट क्र. ४६ आणि ६३, डी -५३/१, डी- ५२/६ आणि डी-५२/७, ग्राम- दरेगांव, तहसील: जालना, जिल्हा: जालना, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा ०६ ऑगस्ट २०२० इथे क्लिक करा
3 मे. एसआरजे पेटी स्टील प्रा. लि., गट नं. ५९ ते ६३,, गाव-दरेगाव, एमआयडीसी फेज दुसरा, तालुका - जालना, जिल्हा - जालना, महाराष्ट्र. (1) येथील प्रस्थापित उत्पादन-एमएस बिलेट्स / अलॉयस बिलेट्स -६,00,000 टीपीए, टीएमटी बार / एमएस स्ट्रक्चरल स्टील / गटर / अँगल्स / चॅनेल- ६,00,000 टीपीए आणि फेरो मॅंगनीज १२,८०० टीपीए / सिलिको मॅंगनीज ९,५०० टीपीए. इथे क्लिक करा ०६ ऑगस्ट २०२० इथे क्लिक करा
4 श्री लक्ष्मी नरसिंह शुगर्स एल.एल.पी द्वारे प्रस्तावित के ४५ केएलपीडी, मळी/ ऊस रस आधारित डिस्टिलरी / इथनॉल प्रकल्प व २०.५ मेगावॅट एकत्रीकरण प्रकल्प, ता. आमदापूर, आणि जिल्हा. परभणी, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा २२ जुलै २०२० इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
5 श्री लक्ष्मी नरसिंह शुगर्स एलएलपीचा प्रस्तावित 45 केएलपीडी मळी / ऊस रस आधारित डिस्टिलरी / इथनॉल संयंत्र आणि 20.5 मेगावॅट एकत्रीकरण प्रकल्प. इथे क्लिक करा २२ जुलै २०२० इथे क्लिक करा
6 मळीवर(गुळ) आधारित डिस्टिलरीचा ४५ ते ९० केएलपीडी विस्तार मे. लोकनेते सुंदररावजी सोळंके सहकारी साखरहार कारखाना लि. गावं: सुंदरनगर,पो.तेलगाव, ता: धारूर, जिल्हा: बीड, महाराष्ट्र-४३११३१ इथे क्लिक करा १७ जुलै २०२० इथे क्लिक करा
7 जिल्हा भंडारा येथील ७१ वाळू उत्खनन प्रकल्प. इथे क्लिक करा १४ जुलै २०२० इथे क्लिक करा
8 नांदेड जिल्ह्यात प्रस्तावित ३९ वाळू घाटांसाठी सार्वजनिक सुनावणी इथे क्लिक करा १५ जून २०२० इथे क्लिक करा
9 औरंगाबाद जिल्ह्यातील २० वाळू उत्खनन पट्टे इथे क्लिक करा १५ जून २०२० इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
10 अमरावती जिल्ह्यातील वाळू उत्खननाच्या पर्यावरण व्यवस्थापन योजनेचा कार्यकारी सारांश इथे क्लिक करा १० जून २०२०