Section Title

Main Content Link

सार्वजनिक सुनावणी तपशील 24/11/2020

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश शेरा
1 Environmental Public hearing for proposed 10 Nosof sand beltsat Tal-wasi, Tal-Paranda and Tal-Kallamb, Proposed by District Mining officer, Collector office, Osmanabad. इथे क्लिक करा ३१ जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा
2 51 Sand Ghats of Chandrapur District proposed by District Mining Officer, Mining Department, Collector Office, Chandrapur. इथे क्लिक करा २५ जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा
3 नैसर्गिक गॅस वाहतुक पाइपलाइन नेटवर्क स्टील पाइपलाइनची लांबी.४५.७७ कि.मी. व ”८ / १२ ”व्यासासह आणि १४.२२८ किमी आणि १२५ मिमी, ९० मिमी, ६३ मिमी व्यासाची एमडीपीई पाइपलाइन पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य इथे क्लिक करा २५ जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा
4 70 Sand Ghats of Gadchiroli District proposed by District Mining Officer, Mining Department, Collector Office, Gadchiroli. इथे क्लिक करा २४ जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा
5 मे. पियुष शुगर अँड पॉवर प्रा. लि., वालकी, पोस्ट. देऊळगाव, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा २१ जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा
6 14 sand spots of Raver, Dharangaon, Jalgaon, Muktainagar and Amalner Talukas, Jalgaon District, Maharashtra इथे क्लिक करा २० जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा
7 मे. वर्धन अॅग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड (विएपीएल), गाव त्रिमाळी, तहसील- खटाव, जि. सातारा, राज्य- महाराष्ट्र इथे क्लिक करा २० जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा
8 ७८-रेती घाट जिल्हा परभणी इथे क्लिक करा १९ जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा
9 श्री सिद्दीक एम हाफीझी सीए ते मालक (मेसर्स हाय-टेक सिटी हाफीझी डेव्हलपर्स) “प्रमिलानगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ” (विंग ए आणि बी) प्लॉट बीयरिंग सी.टी.एस. क्रमांक ४८/ ए (पं.)दहीसर (प), गाव दहिसर मुंबई- ४००१०३ इथे क्लिक करा १८ जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा
10 मे. क्रिश कन्स्ट्रक्शन, भूखंड क्र. ९, युनियन पार्क पाली हिल रोड क्रमांक ३, गाव बांद्रा (पश्चिम), मुंबई इथे क्लिक करा ११ जानेवारी २०२२ इथे क्लिक करा