Section Title

Main Content Link

सार्वजनिक सुनावणी तपशील २२/०६/२०२०

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश शेरा
1 अल्ट्राटेक सिमेंट लिमिटेड नोंदणीकृत पत्ता: बी-विंग, आहुरा सेंटर, दुसरा मजला, महाकाली केव्हज रोड, अंधेरी (पू), मुंबई प्रस्तावित ३.० एमटीपीए सिमेंट ग्राइंडिंग आणि पॅकिंग युनिट (प्रकल्प क्षेत्र: २६.१० हेक्टर) भूखंड क्र. ३, नरदाना औद्योगिक वसाहत, एमआयडीसी फेज १, गाव: वाघोडे, तहसील: शिंदखेडे जिल्हा - धुळे (महाराष्ट्र) इथे क्लिक करा २० ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
2 मे. कडवा सहकारी साखर कारखाना लि., (टीकेएसकेएल) ता: दिंडोरी, जि: नाशिक, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा १६ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
3 बुलढाणा जिल्ह्यातील (२९ खाणी) वाळू स्थळीय खाणी (०-५ हेक्टर) पर्यावरणीय मंजुरीसाठी तालुक्यातील: देऊळगाव राजा, नंदुरा, संग्रामपूर, शेगाव, मलकापूर, लोणार व सिंदखेड राजा, जिल्हा: बुलडाणा इथे क्लिक करा १५ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
4 मे. गोदावरी बायोररफायनरीज लिमिटेड (जी.बी.एल) साकरवाडी, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर येथील प्रकल्पाचे लवस्तारीकरण ६,७१५.०० मे. टन प्रती महिना ते २०,०९०.९४ मे. टन प्रती महिना प्रकल्पाचे मे. गोदावरी बायोररफायनरीज लिमिटेड (जी.बी.एल) साकरवाडी, ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर इथे क्लिक करा १४ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
5 मे. प्रसोल केमिकल्स लि. गांव: होनड, ता. खालापूर, जि. रायगड महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा १३ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
6 मे. श्री दत्त इंडिया प्रा. लि. साखरवडी, ता. फलटण, जि. सातारा, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा ०८ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
7 मे. शरयू ॲग्रो इंडस्ट्रीज लि. कापशी, ता. फलटण जि.सातारा, महाराष्ट्र ६० केएलपीडी ते १२० केएलपीडी पर्यंत मोलॅसिस आधारीत प्रकल्पाचे विस्तारीकरण इथे क्लिक करा ०६ ऑक्टोबर २०२० इथे क्लिक करा
8 ४) पालघर क्षेत्र इथे क्लिक करा ३० सप्टेंबर २०२० इथे क्लिक करा
9 M/s. SGZ AND SGA SUGARS (JV) LIMITED EXPANSION OF SUGARCANE CRUSHING CAPACITY FROM 3500 TCD TO 8000 TCD , ESTABLISHMENT OF 40 MW CO-GENERATION POWER PLANT AND 135 KLPD DISTILLERY TO PRODUCE RECTIFIED SPIRIT/ 125 KLPD ( EXTRA NEUTRAL ALCOHOL ) / 125 KLPD (ETHANOL) BASED ON C ” / B ” HEAVY MOLASSES/SUGARCANE JUICE/SYRUP/GRAINS AT TURCHI, TAL. TASGAON, DIST. SANGLI MAHARASHTRA. इथे क्लिक करा
10 अयान मल्टीट्रेड एलएलपी (युनिट -१) द्वारे २५०० टीसीडी साखर कारखान्याच्या विद्यमान आवारात १०० केएलपीडी मोलसेस आधारित डिस्टिलरीची स्थापना. समशेरपूर, ता: नंदुरबार, जि: नंदुरबार, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा