Section Title

Main Content Link

जानेवारी २०१९ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश एम ओ एम शेरा
1 मे. बसंत अ‍ॅग्रो टेक प्रा. लि., गट. क्र.३१४., कढोली-पलाधी रोड, जळगाव इथे क्लिक करा २९ डिसेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
2 अ‍ॅक्सिस रियल्टी इथे क्लिक करा ११ डिसेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
3 बिल्डर्स लँड डेव्हलपर्स प्रा.लि. इथे क्लिक करा ११ डिसेंबर २०१२ इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
4 रिचा रियाल्टर्स इथे क्लिक करा ११ डिसेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
5 महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ इथे क्लिक करा ३० नोव्हेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
6 कुकडी सहकारी साखर कारखाना लि., पिंपळगाव पिसा, ता-श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर ३० नोव्हेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
7 कारंजा टर्मल अँड लॉजिस्टिक प्रा. लि., कारंजा खाडी, चंजे, ता-उरण, जि-रायगड ३० नोव्हेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
8 मेसर्स अ‍ॅडलर्स बायोनेर्जी लि., सर्व्हे नंबर २.२४८-बी, सुभाषनगर, मौजे-गुर्गन, ता. कळंब, उस्मानाबाद इथे क्लिक करा २३ नोव्हेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
9 मेसर्स.नचुरल शुगर अँड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साई नगर, रंजनी, ता. कळंब, उस्मानाबाद. फॅक्टरी जागा येथे इथे क्लिक करा २३ नोव्हेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
10 श्री चामुंडा रियाल्टर्स, प्लॉट बीयरिंग सी.एस. क्रमांक १७३० माहीम विभाग, केळुसकर रोड, दादर (प), मुंबई -४०००२८ इथे क्लिक करा ०७ नोव्हेंबर २०१२