Section Title

Main Content Link

सार्वजनिक सुनावणी तपशील 24/11/2020

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश शेरा
21 मे. हबटाउन लिमिटेड - माउंट मेरी,येथे असलेल्या सुनावणी प्रस्तावित निवासी प्रकल्प एसआरए योजनेअंतर्गत प्लॉट सी.टी.एस. क्रमांक बी-९०८, ८-९०९, 8-९१०, बी -९१ आय (पीटी) माउंट मेरी येथे, वांद्रे पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा
22 कैलासबापुआग्रो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसर कंपनी लि., चाळीसगाव यांच्या १०५ केएलपीडी मोलासेस / धान्य / केन ज्युस बेस्ड डिस्टिलरी च्या स्थापनेचा प्रस्तावित प्रकल्प. इथे क्लिक करा
23 मे. चमन मेटलिकस लिमिटेड ए -२६, एमआयडीसी, सर्वेक्षण क्रमांक १८३ आणि १८४, ताडाली चंद्रपूर महाराष्ट्र इथे क्लिक करा
24 मे. श्री विठ्ठलसाई सहकारी साखर कारखाना मर्यादित राजीव गांधी नगर, मुरुम, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद, महाराष्ट्र- ४१३६०५ इथे क्लिक करा
25 गोकुळ माऊली सुगर लि. ४५०० टीसीडी ते ७५०० टीसीडी (३००० टीसीडी द्वारे वाढवा), १४.८५ मेगावॅट ते ३० मेगावॅट पर्यंत सह-उत्पादन कारखाना (१५.१५ मेगावॅट वाढ) आणि ६० के.एल.पी.डी. मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरीची स्थापना ताडवळ, ता. अक्कलकोट, जिल्हा: सोलापूर, महाराष्ट्र. इथे क्लिक करा
26 मे. श्री पांडुरंग एसएसके लिमिटेड, श्रीपूर ता. मालशीरस जि. सोलापूर, साखर कारखानाचा विस्तार ६००० ते १०००० टीसीडी, सह-उत्पादन २२ मेगावॅट ते ३४ मेगावॅट व ४५ ते ९० केएलपीडी डिस्टिलरी इथे क्लिक करा
27 मेसर्स जी.एस. कॉन्ट्रो आणि इन्फ्रा प्रा. लि. ५०१, ५ वा मजला, आवर्सेकर हाइट्स, डॉ. ॲनी बेसेंट रोड, सिद्धार्थ नगर, वरळी, मुंबई – ४०००१८. इथे क्लिक करा
28 नैसर्गिक गॅस वाहतुक पाइपलाइन नेटवर्क स्टील पाइपलाइनची लांबी.४५.७७ कि.मी. व ”८ / १२ ”व्यासासह आणि १४.२२८ किमी आणि १२५ मिमी, ९० मिमी, ६३ मिमी व्यासाची एमडीपीई पाइपलाइन पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य इथे क्लिक करा
29 प्रस्तावित सामान्य जैव-वैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा क्रमांक ३९५/३/ए खसरा येथे, गाव-चितपूर (धारगाव), तालुका व जिल्हा-भंडारा महाराष्ट्र इथे क्लिक करा
30 मराठा लाइमस्टोन खान, खाणी लीस तिसरा (लीस क्षेत्र: ४९ .०० .०० एचए आणि उत्पादन क्षमता ०.५ एमटीपीए) गांव सोनापूर येथे स्थान- थुत्रा, तहसील राजुरा आणि कोरपना, जिल्हा चंद्रपूर, महाराष्ट्र इथे क्लिक करा