Section Title

Main Content Link

विविध ट्रायल कोर्ट्सद्वारा पारित आदेश - प्रथमवर्ग न्यायादंडाधिकारी

महानगरीय दंडाधिकार
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरणे
केस नंबर १९९/२०१४
०८/०८/२०१७
म. प्र.नि.मं विरुद्ध श्री बिल्डकॉन अँड असोसिएट्स, नाशिक रोड.
केस नंबर ६५/२०१५
२८/०३/२०१८
म. प्र.नि.मं विरुद्ध मोन्चार्ट सॉलिटेअर आणि ओआरएस, उल्हासनगर
केस नंबर ३४६/२०१५
०९/०२/२०१८
म. प्र.नि.मं विरुद्ध अल्फा एंटरप्रायझेस अँड ऑर, ठाणे
केस नंबर १२३/२०१४
०६/०३/२०१८
म. प्र.नि.मं विरुद्ध काशिमीरा सिरामिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ठाणे
केस नंबर १८०६६/२०१५
१५/०९/२०१७
म. प्र.नि.मं विरुद्ध नागपूर हौसिंग , नागपूर
केस नंबर ५०५/२०१४
०५/०८/२०१६
म. प्र.नि.मं विरुद्ध रश्मी प्रायव्हेट लिमिटेड,मीरा रोड ,ठाणे
केस नंबर ६७/२०१५
०५/०५/२०१६
म. प्र.नि.मं विरुद्ध थर्वाणी कॉन्स्ट्रुक्टशन,प्रायव्हेट लिमिटेड,वाशी ,नवी मुंबई
केस नंबर १४०९/२०१४
१६/०३/२०१६
म. प्र.नि.मं विरुद्ध मेसर्स भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड इंजिनीरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड , ठाणे अँड ओ. आर.एस
केस नंबर ८६२/२०१४
१६/०२/२०१६
म. प्र.नि.मं विरुद्ध मेसर्स कोणार्क टाउनशिप प्रायव्हेट लिमिटेड, नवी मुंबई,
केस नंबर १०७/२०१६
०३/०२/२०१६
म. प्र.नि.मं विरुद्ध रिलायबल एक्स्पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड,कांजूरमार्ग ,मुंबई
आर . सी .सी नंबर ७४६/२०१४
२७/०७/२०१५
म. प्र.नि.मं विरुद्ध मेसर्स श्री गामी इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड.
आर.सी.सी. क्र. १२५/२००८
२१/११/२०१४
गजानन बाबा बायोमेडिकल वेस्ट
आर . सी .सी नंबर २०७/२०१४
११/०४/२०१४
म. प्र.नि.मं विरुद्ध मेसर्स पेरेडाइस इन्फ्रा - कॉन प्रायव्हेट लिमिटेड.