Section Title

Main Content Link

खनन कार्याच्या नियमनाच्या संदर्भात महत्त्वाचे आदेश

अन्य मंचाद्वारा पारित आदेश
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरण
२०१३ चा मूळ अर्ज क्र. १७१ १४/०८/२०१३ राष्ट्रीय हरित अधिकरण बार संघटना विरुद्ध पर्यावरण आणि वन मंत्रालय आणि अन्य.
    १० सप्टेंबर २०१२ च्या अनुसार पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकारद्वारा जारी पत्र.
२०१२ चा डब्ल्यूपी(सी) २०२५ ०१/०८/२०१२ एस. एन. मोहंती आणि इतर वि. भारत सरकार आणि इतर
    ०७/०७/२०१२ तारखेचे मंडळाचे परिपत्रक – किरकोळ खनिजांच्या सर्व खनन प्रकल्पांसाठी ईसीची आवश्यकता
२००९  चा एसएलपी(सी) क्र. १९६२८-१९६२९ २७/०२/२०१२ दीपककुमार वि. हरियाणा राज्य आणि इतर
एलए क्र. २२ मधील २००१ चा आयए क्र. १७८५ आणि आयए क्र. १८०६,१९१५, १८१७ ते १८१९, १८२२एम १७९४ आणि १७९५ सह १९८५ चा रिट पिटीशन क्र. ४६७७ १८/०३/२००४ एम. सी. मेहता मेहता वि. भारत सरकार