Section Title

Main Content Link
अ.क्र. मापदंड प्रति नमुना विश्लेषण शुल्के (रुपयांमध्ये) .
1 अमोनिया 600/-
2 ड्रगरच्या वापराने विश्लेषण (प्रति ट्यूब) 400/-
3 बेन्झीन टोल्यून झायलीन (बीटीएक्स) 1000/-
4 कार्बन मोनॉक्साईड 600/-
5 क्लोरिन 600/-
6 फ्लोराईड (वायू अवस्थेत) 600/-
7 फ्लोराईड (कणीय) 600/-
8 हायड्रोजन क्लोराईड 600/-
9 हायड्रोजन सल्फाईड 600/-
10 शिसे आणि अन्य धातू (प्रति धातू) खंड 5.0 येथे संबंधित समूहात उल्लेख केल्यानुसार
11 नायट्रोजन डायऑक्साईड 600/-
12 ओझोन 1000/-
13 पॉलिअॅरोमेटिक हायड्रोकार्बन्स (पीएएच) खंड 5.0 येथे संबंधित समूहात उल्लेख केल्यानुसार
14 सस्पेंडेड पर्टिक्यूलेट मॅटर (एसपीएम) 600/-
15 पर्टिक्यूलेट मॅटर (पीएम2.5) 1000/-
16 रेस्पिरेबल पर्टिक्यूलेट मॅटर (पीएम10) 600/-
17 सल्फर डायऑक्साईड 600/-
18 बाष्पनशील कार्बनिक कार्बन 2000/-
19 ईडीएक्सआरएफचा वापर करत एअर फिल्टरवर लेश धातूंना तपासणे- अॅल्युमिनियम, अँटिमनी, आर्सेनिक, बेरियम, ब्रोमीन, कॅड्मियम, कॅल्शियम, सेसियम, क्लोरिन, क्रोमियम, कोबॉल्ट, तांबे, गॅलियम, जर्मेनीयम, सोने, आयोडिन, लोह, लॅंथेनम, शिसे, मॅग्नेशियम, मॅंगनीज, मॉलिब्डिनम, निकल, पेलेडियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, रुबिडियम, रुदरफोर्डियम, सेलेनीयम, सिलिकन, चांदी, सोडियम, स्ट्रोन्लीयम, सल्फर, टेल्यूरियम, टीन, टायटॅनीयम, टंगस्टन, व्हॅनेडियम, यट्टेरबियम आणि जस्त.

3000/- प्रति फिल्टर पेपर

20 लॉन क्रॉमटोग्राफ (आयसी) वापरून एअर पर्टिक्यूलेट मॅटरमधील वाटर एक्स्ट्रॅक्टेबल आयन्स  
  (i) प्रक्रिया / अभिक्रियापूर्व शुल्क प्रति नमुना (फिल्टर पेपर) 300/-
  ii) कॅटायन्स (Na+, NH4+,K+, Ca++& Mg ++) आणि अॅनायन्स (F-,Br-,Cl-,NO3-, NO2-,SO4--&PO4---)

1,200/- (for 12 ions)

21 क्वार्ट्झ फिल्टर पेपर ओर्गॅनिक आणि एलिमेंटल कार्बन (ओसी/ईसी) 2000/-