Section Title

Main Content Link

म. प्र. नि. मंडळाने नवी मुंबई येथे आपली मध्यवर्ती प्रयोगशाळा आणि पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, ठाणे, चिपळूण आणि चंद्रपूर येथे प्रादेशिक प्रयोगशाळांची स्थापना केली आहे.

या प्रयोगशाळांच्या अंतर्गत मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत:

  • पाणी, सांडपाणी, हवा, जैव-वैद्यकीय कचरा, घातक कचऱ्याचे नमुने इ.चे विश्लेषण करणे ज्यांना पर्यावरणीय नमुने, संयुक्त सतर्कता नमुने आणि कायद्याच्या पुराव्याचे नमुने असे वर्गीकृत केले जाते.
  • नमुना घेणे, विश्लेषण आणि कळविणे यांच्या संदर्भात सीपीसीबीच्या विविध प्रायोजित संशोधन आणि विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे.
  • प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण, पर्यावरणीय व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक जागरूकता या क्षेत्रांमध्ये, महाराष्ट्र राज्यातील हिताच्या विशेष क्षेत्रांमध्ये योजना आखणे आणि संशोधन, तपास आणि विकासात्मक प्रकल्प आयोजित करणे.
  • आपल्या प्रयोगशाळांसाठी आंतर आणि अंतः विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण (एक्यूसी) प्रयोग आयोजित करणे.
  • मंडळाच्या वैज्ञानिक कर्मचारी वर्गासाठी कौशल्य वृद्धी करण्यासाठी अधूनमधून प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.