Section Title

Main Content Link

स्थायी आदेश - कचरा व्यवस्थापन (धोकादायक कचरा, जीव वैद्यकीय कचरा, नगरपालिका क्षेत्रातील घन कचरा, प्लास्टिक कचरा, बटरीज, उडती राख, ई-कचरा)

ई-कचरा व्यवस्थापन
   
 
धोकादायक कचऱ्यावरील परिपत्रक
 
तारीख
विभाग
परिपत्रके
14
24/03/2017
PSO
बीएमडब्लू मॅनेजमेंट नियम, 2016 नुसार बीएमडब्ल्यू प्राधिकरणाची / संयुक्त संमती आणि अधिकृतता मंजुरीची कार्यपद्धती.
13
16/07/2016
JD (WPC)
25% अर्थसंकल्पीय वापराबद्दल शहरातील दिशानिर्देश
12
25/06/2015
एमओईएफ
टायर पायरोलायसिस ऑईलच्या उत्पादनासाठी अपशिष्ट/वापरलेल्या रबर टायर्सचे आयात.
11
24/06/2015
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
संमती अधिकार देण्यास/धोकादायक कचऱ्यास पुनःचक्रित करणाऱ्यास/ आणि ई-कचऱ्यास सुटे करणाऱ्यास/ पुनःचक्रिकरण करणाऱ्यास नोंदणी करण्यासाठी पालन करावयाची कार्यपद्धती.
10
2612/2014
जेडी (डब्ल्यूपीसी)
कसाईखान्यातील कचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेची/उपाययोजनांची रचना.
9
01/01/2013
कायदेशीर
विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक संसाधन धोरणासाठी रिट अर्ज (दिवाणी) क्र.657/1995 रिसर्च फाउंडेशन.
8
30/06/2011
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
7
19/01/2011
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
6
05/01/2010
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
5
12/07/2009
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
4
11/12/2008
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
3
10/10/2008
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
वापरलेले सॉल्वेंट्स आणि त्याची पुनःप्रक्रियके उत्पन्न करणारे सर्व उद्योग.
2
14/05/2008
 
1
20/10/2005
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफसाठी क्षेत्र
       
   
जैव वैद्यकीय कचऱ्यावरील परिपत्रक
6
30/05/2019
RO(HQ)
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनातील जैववैद्यकीय टाकावू पदार्थाची संयुक्त सहकाऱ्यांकडून अधिकृत मान्यता देण्याबाबत.
5
04/06/2015
एमओईएफ
ईआयए अधिसूचना 2006 साठी दुरुस्ती- जैव वैद्यकीय कचरा अभिक्रिया सुविधेसाठी ईसीसंदर्भात.
4
01/03/2014
पीएसओ
3
24/09/2013
एम.एस.
2
10/04/2013
पीएसओ
1
11/11/2010
जीआर-मंत्रालय
राज्य सल्लागार समिती तारीख 11 नोव्हेंबर 2010 च्या गठनावर बीएमडब्ल्यू जीआर.
       
नगरपालिका घन कचऱ्यावर परिपत्रक
4
02/04/2014
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
कार्यालयीन आदेश - नगरपालिका घन कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम, 2000 च्या अनुसार सर्व निगम/परिषदांसाठी प्राधिकरणांच्या छाननीसाठी समितीचे गठन
3
10/01/2014
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
2
10/12/2013
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
कार्यालयीन आदेश - नगरपालिका घन कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम, 2000 च्या अनुसार सर्व निगमांसाठी प्राधिकरणांच्या छाननीसाठी समितीचे गठन
1
05/10/2012
जीओएम
एमएसडब्ल्यू नियम, 2000 च्या संदर्भात जल आपूर्ती विभाग, जीओएमद्वारा जीआर जारी.
       
प्लास्टिक कचऱ्यावर परिपत्रक
8
21/11/2016
RO(HQ)
प्लास्टिक नियमानुसार नोंदणी आणि निर्मात्यासाठी नोंदणी जारी करण्यासाठी समितीची रचना
7
10/07/2018 RO (HQ) अधिसूचनेनुसार बंदी असलेल्या व बंदी नसलेल्या प्लास्टिक व थर्माकॉल वस्तूंबाबतची सचित्र माहितीपुस्तिका ता. १०/०७/२०१८
6
30/06/2018 RO (HQ) महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकोल प्रॉडक्ट्स (एमईएचएचएचएसएटीएस) अधिसूचना, दि . 30/06/2018
5
11/04/2018 RO (HQ) महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकोल प्रॉडक्ट्स (एमईएचएचएचएसएटीएस) अधिसूचना (दुरुस्ती), दि . 11/04/2018
4
27/03/2018
RO (HQ)
महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकोल प्रॉडक्ट्स (एमईएचएचएचएसएटीएस) अधिसूचना, 2018
3
06/07/2015
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
2
14/03/2011
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
1
12/04/2012
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
दक्षता पथकाद्वारा प्लास्टिक नियम आणि अधिनियमची अंमलबजावणी आणि तपासणी अनुपालन.
बॅटरीजवरील परिपत्रक
1
16/05/2011 RO (HQ) बॅटरीज (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम, 2001 (सुधारणा 2010) अंतर्गत सदस्यांच्या सचिव आणि मंडळाचे नियुक्त अधिकारी यांना अधिकार बहाल करणे.
फ्लाय राखेवरील परिपत्रक
1
03/03/2011
कायदेशीर
       
ई-कचरावरील परिपत्रके
5
12/11/2013
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
4
30/08/2013
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
ई-कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम 2011 च्या अंतर्गत मंडळाच्या सदस्य सचिव आणि पदनिर्देशित सदस्यासाठी अधिकार सोपविणे.
3
20/04/2013
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
ई-कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम 2011 ची प्रभावी अंमलबजावणी
2
20/07/2012
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)
ई-कचरा (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) नियम 2011 ची प्रभावी अंमलबजावणी
1
06/07/2012
प्रादेशिक कार्यालय (मुख्यालय)