Section Title

Main Content Link

जानेवारी २०१९ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश एम ओ एम शेरा
21 विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचा अकोला सिंचन मौजा रोहणा, तहसील मूर्तिजापूर, जि. अकोला गावाजवळ उमा नदीपट्टी उमा बॅरेज बांधण्यासाठी इथे क्लिक करा ०६ ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा
22 फेडरल कन्स्ट्रक्शन्स, मलबार हिल विभाग सी.एस. ८४ आणि ८५, बाणगंगा रोड, डी वॉर्ड, मुंबई इथे क्लिक करा ०६ ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा
23 कल्पवृक्ष डेव्हलपर्स, सी.एस. क्रमांक: बार/६०० मलबार हिल-कुंबाला हिल विभागातील ऑगस्ट क्रांती मार्ग, “डी-वार्ड”, मुंबई इथे क्लिक करा ०६ ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा
24 अरिंदम डेव्हलपर्स, गिरगाव विभागातील सी .१५१, सीताराम पाटकर मार्ग, मुंबई इथे क्लिक करा ०६ ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा
25 अभिजीत न्यू इंडिया सिमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (एएनआयसीपीएल), गाव देव्हारा आणि काकरघाट, राजुरा तालुका, चंद्रपूर जिल्हा, इथे क्लिक करा ०४ ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा
26 भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., मुंबई रिफायनरी, माहुल, मुंबाओ -४०००७४ २५ सप्टेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
27 डब्ल्यूसीएल कंप्ती डीप ओपन कास्ट माईन, ता. पारसेनी, जि.नागपूर १२ सप्टेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
28 विराज प्रोफाइल लि., गाव मान, तालुका पालघर, जिल्हा ठाणे; इथे क्लिक करा ०२ सप्टेंबर २०१२ इथे क्लिक करा
29 एमआरकेइन्टरप्राईजेस, प्लॉट बेअरिंग क्रमांक सी.एस. क्रमांक,,, कुलाबा विभाग, नथला पारेख मार्ग (वुड हाऊस रोड), मुंबईचा एक प्रभाग इथे क्लिक करा २९ ऑगस्ट २०१२ इथे क्लिक करा
30 तलाटी व पांथाकी असोसिएटेड प्रा. लिमिटेड, सी.एस. क्रमांक १ ए / ८ ८,, मलबार हिल विभाग, भुलाभाई देसाई मार्ग, मुंबई इथे क्लिक करा २९ ऑगस्ट २०१२ इथे क्लिक करा