Section Title

Main Content Link

जानेवारी २०१९ पासून सार्वजनिक सुनावणी तपशील

अनुक्रमांक उद्योगाचे नावं व पत्ता कार्यकारी सारांश / सीआरझेड मसुदा अधिसूचना तारीख आणि वेळ पर्यावरणविषयक सार्वजनिक सुनावणीचा आदेश एम ओ एम शेरा
11 मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. भूखंड धारण क्रमांक ८४, शिवाजी पार्क योजना, माहीम विभागातील मालमत्ता धारण सीटीएस क्र. १७९४ मधील, डॉ. मधुकर बी. राऊत ४०००२८, मुंबई इथे क्लिक करा ०७ नोव्हेंबर २०१२
12 अर्थ बिल्डर्स, भूखंड धारण सी.एस. क्र. २८०, मलबार हिल विभाग, वाळकेश्वर, मुंबई इथे क्लिक करा ०७ नोव्हेंबर २०१२
13 संघवी गृह निर्माण प्रा. लि., अंतिम भूखंड क्र. १२७४, टीपीएस-IV, माहीम विभाग, जी/दक्षिण प्रभाग, हातिस्कर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई इथे क्लिक करा ०७ नोव्हेंबर २०१२
14 लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रीज लि., गट क्रमांक, ६७,६८,६९ आणि ८०, लोहारा (खुर्द), ता. लोहारा, ता. उस्मानाबाद २६ ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा
15 राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, ता. संगमनेर, जि.अहमदनगर १८ ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा
16 तालुका झरी जामनी, जिल्हा-यवतमाळ येथे मार्की-जरी-जामणी-अडकोली ओपनकास्ट कोळशासाठी महाराष्ट्र राज्य खाण कॉर्पोरेशन लि. इथे क्लिक करा १० ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा
17 वेस्टर्न कोळसा फील्ड लि., वणी उत्तर (जुनड ओपनकास्ट कोळसा खाण प्रकल्प विस्तार प्रकल्प) ता-वणी, जि-यवतमाळ येथे इथे क्लिक करा १० ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा
18 चिलई डोलोमाइट माईन गाव चिलाई, ता-वणी, यवतमाळ इथे क्लिक करा ०९ ऑक्टोबर २०१२
19 विशाखा खाणी खनिज (खनाडाला चुनखडी खाण) गटार क्रमांक ६३, विल-खंडाळा (गो), ता-वणी, जि-यवतमाळ इथे क्लिक करा ०९ ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा
20 जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., गाव नांदगाव, जि-ठाणे. इथे क्लिक करा ०७ ऑक्टोबर २०१२ इथे क्लिक करा इथे क्लिक करा