Section Title

Main Content Link

Tender Notice

इंग्रजी निविदा

मराठी निविदा सूचना

दस्तऐवज (आरएफपी दस्तऐवज)

शुद्धीकरण

निविदेच्या विक्रीची मुदत २५ सप्टेंबर २०१३ दुपारी १.०० पर्यंत वाढविण्यात आली  आहे.

शुद्धीकरण

दिनांक २५/०९/२०१३ रोजीचे लिलाव पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त

बिडर्सच्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण

Is New
Off
Archive
Yes
Tender Number
1005
Tender Type
Etender