Section Title

Main Content Link
Address

म.प्र.नि. मंडळ, मुंबई

Designation
अध्यक्ष
Profile Image
Shri. Siddhesh Ramdas Kadam (Chairman - MPCB)
022 24023516
022 24042418
chairman@mpcb.gov.in
Messages

"महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जे अनेक पर्यावरणीयमोहिमेतून आपल्या परिसराचे रहाणीमान उत्तम ठेवण्यासाठी , अनुपालनाचा दर्जा उच्च ठेवण्यासाठी सतत झटत असते त्या मंडळाच्या नियामक आकांक्षा आपल्या समोर प्रदर्शीत करताना मला अत्यंत आनंद होतो. आमच्या नवे संकेत-स्थळाद्वारे असणारी संगणकीय माहिती प्रणाली, इतकी सर्वोत्कृष्ट असेल कि आमचे नवे उपक्रम प्रदर्शीत होण्या व्यतिरिक्त आपल्याला केवळ तर्जनी-स्पर्शाने आमच्याशी संवाद साधता येईल. हे संकेतस्थळ दुतर्फी संपर्काचे मुख्य कारण आहे. मंडळाचा ई-कॅटलिस्ट उपक्रम प्रत्येकाला जागतिक पर्यावरणाच्या आधुनिक माहिती बद्दल व मंडळाच्या आधुनिक घडामोडींबद्दलअद्ययावत ठेवेल.म. प्र. नि. मंडळ परिकल्पित करते कि हे संगणकीय विश्व इतक्या प्रभावितपणे व कार्यक्षमतेने माहिती देईल कि अनुपालनाची प्रक्रिया सर्वोत्तम असेल. ही नव्या संकेत-स्थळाची जोडणी आम्हा सर्वांना पर्यावरणाच्या मैत्रपूर्णउजवलभविष्याशी टाकेल."

Serial Number
1