Section Title

Main Content Link

मुख्य न्याय दंडाधिकारी

महानगरीय दंडाधिकार
प्रकरण क्र.
आदेश तारीख
विवरणे
२४१/२०१५ २३/०५/२०१८ मेसर्स एलोरा बिल्डवेल प्रा.लि
९२७/२०१५ २२/०५/२०१८ मेसर्स सारा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स "सारा सिटी "
११८४/२०१५ २२/०५/२०१८ मेसर्स आदी रिअलटीस
३८११/ २०१४ १५/०३/२०१८ मेसर्स संस्कृती अँड एसेन असोसिएट्स
४२२/२०१७ १३/१२/२०१७ गोकुलधाम सी.एच.एस
१४११/२०१७ १६/११/२०१७ अभिनव रेनबोव डेव्हलपर्स
२४५/२०१२ २८/०६/२०१६ नेपटून डेव्हलपर्स
सीआरआय प्रकरण क्र. 33/2013 05/06/2014 मेसर्स हाय टेक कार्बन, खालापूर, जिल्हा: रायगड
371/2001 29/07/2013 मेसर्स ओमेगा पॅकेजिंग आणि इतर
381/2009 03/03/2010 विरार नगर परिषद विरुद्ध एम.पी.सी. बोर्ड