Section Title

Main Content Link

कायदेशीर - परिपत्रके (19/01/2013 नुसार)

महत्त्वाची परिपत्रके
तारीख
विभाग
परिपत्रके
19/01/2013 पीअँडएल विभाग महाराष्ट्र राज्य आणि इतरच्या विरुद्ध निकोलस अल्मिडाद्वारा दाखल रिट पिटीशन क्र. 17/2011 मध्ये मुंबई येथे माननीय न्यायाधिकरणाच्या उच्च न्यायालयाद्वारा पारित आदेशाच्या अनुपालनासाठी गठित समितीच्या संदर्भ/महादेशाच्या अटी.
18/01/2013 पीअँडएल विभाग शुद्धिपत्र-विविध पर्यावरणीय कायद्यांच्या अंतर्गत संमती/अधिकारपत्र देण्याच्या संबंधात चूक कोण्याच्या संमती शुल्काच्या आणि विलंबित आकारामध्ये अंमलबजावणीच्या संदर्भात स्पष्टीकरण.
14/01/2013 पीअँडएल विभाग सीईपीटीजकडून बँक हमीसाठी एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वे
14/01/2013 पीअँडएल विभाग सीईपीटीजच्या कामगिरीच्या संदर्भात 21.12.2013 रोजी मंडळाच्या मुख्यालयात झालेली आढावा बैठक.
01/01/2013 पीअँडएल विभाग विज्ञान तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक संसाधन धोरणासाठी रिट पिटीशन (नगरी) क्र. 657/1995 संशोधन फाउंडेशन.
15/12/2012 पीअँडएल विभाग मुख्यालयाच्या अभिप्रायाच्या अंतर्गत स्थापित करण्यासाठी/चालविण्यासाठी संमती देण्यासाठी अर्जाच्या प्रक्रियेसाठी कार्यपद्धती.
05/12/2012 पीअँडएल विभाग
01/09/2012
कायदेशीर
सुधारणा-स्व-स्पष्टीकरणावर आधारित संमतीच्या आपोआप नूतनीकरणाची योजना.
25/06/2012
कायदेशीर
जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) उपकार अधिनियमाच्या खंड 6 मधील तरतुदींच्या अनुसार उपकराच्या मुल्यांकनाची कार्यपद्धती.
19/06/2012
कायदेशीर
प्रस्थापित करण्यासाठी संमतीमधील प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मान्यता कालावधी.
27/04/2012
कायदेशीर
सीआरझेड अधिसूचना, 2011 च्या परिच्छेद 8(v) च्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी कार्यपद्धती.
11/04/2012
कायदेशीर
स्थापित करण्यास संमती प्राप्त केल्याविना चालविण्यास संमतीसाठी थेट अर्ज करणाऱ्या आणि पर्यावरणास हानी पोहोचवित अवैधरीत्या चालविणाऱ्या उद्योगांच्या संदर्भात संमती शुल्काच्या 10 पट दंडात्मक आकार लागू करण्याविषयी आढावा.
20/03/2012
कायदेशीर
नकार देण्याच्या/रद्द करण्याच्या आदेशासाठी कार्यपद्धती आणि आणखी अनुपालनाच्या आधारावर/अपील प्राधिकरणाचे वापस प्रतिप्रेषण/या प्रकरणाच्या गुणवत्तेमुळे सक्षम प्राधिकरणाद्वारा अशा आदेशांच्या आढाव्यासाठी पुनर्विचार.
01/02/2012
कायदेशीर
13/12/2011
कायदेशीर
13/12/2011
कायदेशीर
03/12/2011
कायदेशीर
11/10/2011
कायदेशीर
आरटीआय आदेश
18/06/2011
कायदेशीर
राज्य शासनाचा पर्यावरण अनुमतीबाबतचा दिनांक07/08/1997 चा शासन निर्णय रदद करण्याबाबत.
31/05/2011
कायदेशीर
रेती उत्खननासाठी सक्शन पंप लावण्यासाठी पर्यावरण ना हरकत दाखला मिळणेबाबत.
23/05/2011
कायदेशीर
27/04/2011
कायदेशीर
31/03/2011
कायदेशीर
मोबाईल टॉवरच्या उभारण्यामुळे झालेल्या दुष्परिणामाच्या/स्वास्थ्यावरील परिणामाच्या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी, एमपीसीबी रत्नागिरीकडून प्राप्त तक्रार .
11/03/2011
कायदेशीर
ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण)नियम, 2000 ची अंमलबजावणी.
03/03/2011
कायदेशीर
10/02/2011
कायदेशीर
वर्धा जिल्ह्यात स्थित औद्योगिक एककांसाठी संमती देण्याच्या संदर्भात स्पष्टीकरण.
06/01/2011
कायदेशीर
स्थायी आदेश – उद्योगांकडून चूक झालेल्या कालावधीसाठी संमती शुल्क आणि प्रलंबित देणे शुल्क.
04/01/2011
कायदेशीर
ट्रेडमार्क/ट्रेडनेम “झेरॉक्स” चा गैरवापर
09/12/2010
कायदेशीर
28/04/2010
कायदेशीर
बांधकाम प्रकल्प बांधण्यासाठी दिलेल्या संमतीमध्ये लागू करावयाच्या अटी.
24/02/2010
कायदेशीर
एमपीसीबीच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांद्वारा पुराव्यासाठी न्यायालयांची उपस्थिती.
01/08/2009
कायदेशीर
13/11/2009
कायदेशीर
वीट उद्योगासाठी उत्सर्जन मानके – अधिसूचना
22/07/2009
कायदेशीर
एमपीसीबी आणि अन्यच्या विरुद्ध दिगी कोळी समाज रहिवासी संघाद्वारा दाखल 2009 च्या पीआयएल क्र. 42 मध्ये मुंबई येथील माननीय न्यायाधिकरणाच्या उच्च न्यायालयाद्वारा पारित नियम.
23/7/2008
कायदेशीर
.10/5/2008
कायदेशीर
13/01/1989
कायदेशीर
कायदा पुरावा नमुना