हवेची गुणवत्ता
  पाण्याची गुणवत्ता
  ध्वनी प्रदूषण
  वातावरण शुद्धीकरणाचे तंत्रज्ञान व हवामानातील बदल
  कायदे विषयक बाबी
  इतर विषय त्यासंबधातील माहिती
  अहवाल/दस्तऐवज
  उद्योगाची सांखिकी माहिती
घातक घनकचरा
जैव वैद्यकीय घनकचरा
नागरी घनकचरा
सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया सयंत्र
औष्णिक वीजकेंद्रातून बाहेर पडण-या राखेचा पुर्नउपयोग
प्लॅस्टीक कचरा
ईलेक्ट्रॉनिक कचरा
पंढरपूर आषाढी एकदशी निमित्त घोषवाक्य
मुखी हरीनामाचा गजर, स्वच्छ ठेवा पंढरपूर

जय जय राम कृष्ण हरी, स्वच्छता ठेवा चंद्रभागेतीरी

चंद्रभागेत नको वडी साबणाची, कशाला भीती मग जलप्रदूषणाची

प्लास्टीक पिशव्या, निर्माल्य टाका कुंडीत, वारक-यांचे आरोग्य राहील अबाधीत

विठूच्या पंढरीत जमला भक्तांचा मेळा, स्वच्छता राखूनी फुलवा माणूसकीचा मळा

वाखरी, गोपाळपूरा जणू वारक-यांचे माहेर, झाडे लावूनी, स्वच्छ ठेवा तेथील परिसर

दिंडया चालल्या विठूच्या गावा, औषध फवारुन, रोगराईस पळवून लावा
 
  ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) नियम 2000
  ध्वनी प्रदूषण (विनियमन व नियंत्रण) (सुधारित) नियम 2000 दिनांक 21 एप्रिल 2009 रोजी सुधारीत
 
  फटाक्यांसाठी ध्वनी-पातळीची मर्यादा
  गणेश उत्सव दरम्याने मोजण्यात आलेली ध्वनीची पातळी
 
  2008   2007   2006
  दीपावली उत्सव दरम्यान मोजण्यात आलेली ध्वनीची पातळी (17-19 अक्टूबर)
 
  2008   2007   2006
  2007,2008 व 2009 या वर्षाचा दिपावलीच्या पहाटेच्या दिवशी मोजण्यांत आलेल्या ध्वनीचा पातळीचा तुलनात्मक तक्ता
  वर्ष 2004 ते 2007 च्या कालावधीमध्ये प्रादेशिक कार्यालयांची आयोजित ध्वनीची पातळी
  फटाक्यांची वडाळा टर्मिनस येथे घेतलेली चाचणी
 
  2008   2006    
  मुंबई पोलीसांनी हॉर्न वाजविण्याच्या कडून वसूल केलेला दंड
 
 
वेबसाइट व्यवस्था: पर्यावरण माहीती केन्द्र, महाराष्ट्र  प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आरोग्य आणि पर्यावरणवेबलिंक्ससतत विचारले जाणारे प्रश्नसंपर्क डिस्क्लेमर साइट मॅप